HAKİNO LAZER

Firma Hakkında:

Tecrübeli teknik kadromuz ile güvenilir ve verilmi ekip olma anlay???yla; mü?teri memnuniyeti ve kalite ile birlikte zaman?ndal?k ilkerinden ödün vermeden ülke ve dünya standartlar?na uygun olarak hizmet sunmaktay?z. Hizmet kalitesi ve bunun ile ba?lant?l? olarak mü?teri memnuniyeti artt?rmaya yönelik çal??malar?m?z sürekli olarak devam etmektedir. Teknolojinin katk?lar? ile siz de?erleri mü?terilerimize her noktada sorunlar?n?z? giderme ve destek olmak için durmaks?z?n çal???yoruz. Bursa'n?n Vi?ne caddesinde 2007 y?l?ndan bu yana faaliyet gösteren firmam?z lazer kesim, grafik dizayn, dijital bask? alanlar?nda faaliyetine devam etmektedir. Tekstil alan?nda birçok üründe mü?teri istek ve taleplerine cevap veren firmam?z mü?teri memnuniyeti odakl? çal???p ISO Kalite Belgesi ile bunu kan?tlam??t?r. Hakino olarak itibar ve vizyonumuzu artt?rarak gelece?e dair yat?r?mlar?m?z? kalite ve güven endeksli olarak yapmaya devam ediyoruz. Sizleri çay?m?z? içmeye bekliyoruz.

Firma Markaları:

Baby Rose
Az önce Beksiad'a katıldı. Profilini ilk inceleyen sen ol.