MİNİWORLD

Firma Hakkında:

Bebeklerin mini dünyas?: Miniworld. Bebe ve çocuk haz?r giyim sektöründe çeyrek as?rd?r “Haknur” ad?yla faaliyet gösteren firmam?z, bebe haz?r giyim özelindeki ürün gam?n? son dönemde sektörde beliren ihtiyaç çerçevesinde müstakil bir çat? alt?nda devam ettiriyor. Bu minvalde, “Minidünya Tekstil Ltd. ?ti.” ad?yla faaliyete ba?layan ?irketimiz 2014 y?l?ndan bu yana Miniworld markas? alt?nda üretim yap?yor. Miniworld olarak, 0-24 ay grubunun z?b?nlar, tak?mlar, setler ve havlu gruplar? ba?ta olmak üzere tüm tekstil ihtiyaçlar?n? kar??layabilecek modeller tasarl?yor ve üretiyoruz. Markam?z?n yurtiçinde son tüketiciler gözünde kazand??? bilinirlik sayesinde toptan sat?? yapan i? ortaklar?m?z?n ihtiyaçlar?na h?zl? yan?t vermeye devam ediyoruz. Bu ba?ar?y? yurtd???nda da yakalayabilmek için var gücümüzle çal???yoruz. ISO 9001, ISO 14001 ve EAC sertifikal? ürünlerimiz sektörde kaliteleri ile öne ç?k?yor. Kaliteden ödün vermeden ve hep yukar?ya ta??yarak hem yurt içi hem de yurt d??? piyasalarda sektörünün öncü firmalar? aras?nda yer almay? hedefliyoruz.

Firma Markaları:

Baby Rose
Az önce Beksiad'a katıldı. Profilini ilk inceleyen sen ol.