CAPRİCE BABY

Firma Hakkında:

Caprice baby Dünden bugüne de?i?meyen kalite ve hizmet anlay??? ile her an de?i?ebilen moda trendlerini bir araya getiren Gold Margarita Tekstil, Kuruldu?u günden bugüne modan?n takipçisi ve belirleyicisi olmu?tur. ?LKELER?M?Z Mü?terilerimizin memnuniyeti esast?r: Caprice baby, mü?terilerinin ve tüketicilerinin memnuniyetini esas al?r. Ürünlerimizin tasar?m?ndan tüketiciye ula?mas?na kadar tüm süreçlerde bizim için esas olan maksimum memnuniyetin yakalanmas?d?r. Bu dü?ünceden hareketle, mü?terilerimizi memnun etmek ad?na, onlar?n istedi?i ürünleri, onlar?n istedi?i kalitede ve onlar?n istedi?i ko?ullarla sunmak için çal???yoruz. Çocuklar?n?z en k?ymetli hazinemizdir: Onlar?n mutlulu?u bizi de mutlu edecektir. Ürünlerimizden birini üzerlerine giydiklerinde yüzlerinde olu?acak gülümseme, bizi her daim ileriye, daha güzel yar?nlara ta??yacakt?r

Firma Markaları:

Baby Rose
Az önce Beksiad'a katıldı. Profilini ilk inceleyen sen ol.