COCOLE

Firma Hakkında:

Do?du?umuzda ba?lar hikayemiz. Hayata ilk ad?m?m?z? att???m?zda renklenir dünyam?z. En yumu?ak en s?cak en do?al renkler olsun isteriz. Ve özgürlü?ümüzle tan??t???m?zda bu renklerle yürürüz yar?nlar?m?za. Tüm mutlu sonla biten hikayeler gibi bizim de hikayemizin mutlu bir sonla noktalanmas?n? bekleriz. Ve bu uzun çizgide bizi ba?ar?ya yürüten hedeflerimize ula?t?ran bize umut olan hep "o" renklerdir. Cocole bu renkleri hikayelerinize ula?t?rmak için var. Umutlar?n?z için. Ba?ar?lar?n?z için. Yürüdü?ünüz yolda size ve mutlu hikayenize tan?kl?k için var. Bugün de yar?n da ve sonras?nda da...

Firma Markaları:

Baby Rose
Az önce Beksiad'a katıldı. Profilini ilk inceleyen sen ol.