KAMBURLAR

Firma Hakkında:

Firmam?z 1984 y?l?nda Ali KAMBUR taraf?ndan kurulmu?tur. 35 metrekare atölyede 3 makina ve 3 çal??an ile birlikte i? hayat?na ba?lam??t?r. ?lk olarak ayl?k penye tak?m ve tulum üretimine ba?land?. Zaman içerisinde üretim çe?itlili?i ile sektörde önemli bir yere ula?t?. 1999 y?l?ndan itibaren Bursa Cumhuriyet caddesinde kendi bünyesinde üretim yapmakta oldu?u ürünler ile birlikte birçok üreticiden tedarik etti?i ürünlerin toptan sat???na ba?lam??t?r.30 y?ll?k tecrübe ile 2014 Temmuz ay?nda Vi?ne caddesindeki yeni yerinde faaliyetlerini geni?letmi?tir. Siz de?erli mü?terilerimize daha iyi hizmet verebilmek için geni?leyen deneyimli kadromuz ve ürün çe?itlili?imiz ile uzun y?llar daha hizmetlerine devam edecektir. Web sitemizde bulunan ileti?im sayfas?ndan yada Sosyal a?lar üzerinden bizimle irtibata geçebilir, öneri ve ele?tirilerinizi iletebilirsiniz. Hedeflere birlikte ula?abilmek dü?üncesiyle yepyeni sunumumuz ile hizmetinizdeyiz.

Firma Markaları:

Baby Rose
Az önce Beksiad'a katıldı. Profilini ilk inceleyen sen ol.