JUNIOR

Firma Hakkında:

2015 y?l?nda kurulan firmam?zda çocuklar için ??k tak?mlar üretiyoruz. Mü?terilerin taleplerini ve moda trendlerini yak?ndan takip ederek üstün Ar-Ge ve üretim kabiliyetlerimiz ile çocuk modas?n? belirliyoruz. Profesyonel ekibimiz, üretim a?amas?ndan ürünlerin teslimine kadar mü?teri memnuniyeti odakl? bir disiplinle çal??maktad?r. Kuruldu?u günden bu yana yenilikçi yap?s? ile sürekli büyüyen firmam?z bugüne kadar 25'ten fazla ülkeye ihracat yapm??t?r ve bu say? h?zla artmaktad?r.

Firma Markaları:

Baby Rose
Az önce Beksiad'a katıldı. Profilini ilk inceleyen sen ol.