Firma Hakkında:

1990 y?l?nda Bursa bölgesi pazarlar?nda ba?layan ticari hayat?ma, bölgesin en büyük imalat ve toptan sat???na ula?arak y?llar?n getirdi?i bilgi birikim ve tecrübeyi siz de?erli mü?terilerimizle payla?maktay?z. Yurt içi ve Yurt d??? mü?terilerimize hizmet vermenin gururunu ya??yoruz. Jnf Kids varl?k gösterdi?i sektöründe daha büyük rekabet avantajlar?n? sergileyerek pazar hacmini geli?tirmeyi hedefler. Bu hedefe personelimizin profesyonel çözüm, kaliteli ürün üretir

Firma Markaları:

Baby Rose
Az önce Beksiad'a katıldı. Profilini ilk inceleyen sen ol.