J?KKO

Firma Hakkında:

2014 Y?l?nda ?LKER ?ENEL Taraf?ndan kurulan J?KKO BABY k?sa sürede ad?ndan fazlaca söz ettirmi? ve büyük ba?ar?lara imza atm??t?r. Çal??malar?n? yo?un ve h?zl? bir ?ekilde devam ettiren firmam?z gerek yurtiçi gerekte yurtd???nda birçok noktaya hizmet vermektedir. Sa?l?k ve rahatl??? önemseyen firmam?z y?lda ortalama 300 model yakla??k 2 milyon adet üretim kapasitesi ile yeniliklerini h?z kesmeden devam ettirmektedir. Son teknoloji üretim sistemleri ile genç bir kadronun bir araya gelmesi bize ilham veren en önemli unsurlardan birkaç?d?r.

Firma Markaları:

Baby Rose
Az önce Beksiad'a katıldı. Profilini ilk inceleyen sen ol.