İMKO TEKSTİL

Firma Hakkında:

V?ZYONUMUZ Sektörel geli?meleri yak?ndan takip eden ve uygulayan, ürün geli?tirmede sürekli özgünü üreten, çal??anlar?, mü?teri ve tedarikçileri ile bütünle?meyi amaçlayan, uluslararas? kalite standart ve imaj?na sahip, ülke ekonomisine katk?da bulunan bir ?irket yap?s? ile yurtiçi pazar?nda sektör lideri, yurtd??? pazarlarda da aktif sat?? a??n? büyüten bir firma olmak. M?SYONUMUZ • Mü?teri memnuniyetini ön planda tutarak farkl? sektörlerden tüketici beklentilerine cevap vermek, • Bu beklentileri kar??larken; kaliteden ödün vermeden, kalitesi fiyatlar? ile uyumlu, estetik ve fonksiyonel mükemmellikle tüketicilerin ihtiyaçlar?na uygun i? elbisesi kuma?? üretmek, • Sürekli iyile?tirmeyi ilke edinerek mü?teri beklentilerini a?an kaliteli ürün ve hizmet sunmak, • Rekabetçi üstünlü?ü mevcut de?erlerimize ba?l? kalarak sa?lamak.

Firma Markaları:

Baby Rose
Az önce Beksiad'a katıldı. Profilini ilk inceleyen sen ol.