AYDINLAR TEKSTİL

Firma Hakkında:

1988 y?l?nda AYDIN ÇET?N taraf?ndan kurulan firmam?z, bir çok a?amadan sonra bugün 2.Ku?ak taraf?ndan yönetilen bir ?irket haline gelmi?tir. AYDINLAR BEBE olarak 2009 y?l?ndan itibaren Birle?ik onur çar??s?'ndan yeni sat?? ma?azam?za ta??nd?k. Yeni Toptan sat?? ma?azam?z de?erli mü?terilerimize 5000 m2 lik alanda yakla??k 25000'e yak?n ürün çe?idiyle hizmet vermektedir. Geçmi?imiz Firmam?z Yurt ?çine ve Yurt D???na Bebe ve Çocuk Haz?r Giyim sat???n? yapman?n yan? s?ra; Bebe Tekstilinde yard?mc? yan ürünlerin de toptan sat???n? yapmaktad?r. Ayr?ca; Ayd?nlarTekstil Tic.ve San. Ltd. ?ti. Gurubu bünyesinde AytürkTekstil San.ve Tic.Ltd. ?ti. ?simli Kurulu?umuzda da üretici firmalara Örme ve fantazi kuma? sat??? yapmaktay?z. Deneyimli yöneticilerimiz ve tüm çal??anlar?m?zla Ayd?nlar Tekstil Gurubu olarak; Bebe Çocuk Giyim, Kuma? ve Tekstil Ürünleri pazar?nda 1988 den bu güne kadar oldu?u gibi sürekli geli?meye ve siz de?erli mü?terilerimize en iyi hizmeti vermeye istikrarla devam edece?iz.

Firma Markaları:

Baby Rose
Az önce Beksiad'a katıldı. Profilini ilk inceleyen sen ol.