CAYMAZ PLASTİK

Firma Hakkında:

Firmam?z Bebek Ask?lar? Çocuk Ask?lar? Plastik Elbise Ask?lar? Ah?ap Ask?lar Firmaya Özel Tasar?m Ask?lar ve Plastik Ürünler konusunda faliyet göstermektedir.. Kuruldu?u günden bugüne sürekli Yeni Farkl? Tasar?mlarla Kaliteli Ürünler Üreterek sektöre bol çe?it ve fiyat avantaj? sa?lamaktad?r.. Ak?lc? Çözümler Sunarak Uzmanl???n? mü?terileri ile payla?maktad?r.. Son Teknoloji Makinalar Otomasyon Sistemleri Kullanarak üretimini ve Sektördeki Yerini Güçlendirmi?tir. Güçlü Üretim Sa?l?kl? Plastik Ürünler Zaman?nda Teslim ?lkesi ?le Yoluna Devam Etmektedir..

Firma Markaları:

Baby Rose
Az önce Beksiad'a katıldı. Profilini ilk inceleyen sen ol.