CEVVAL TEKSTİL

Firma Hakkında:

1995 y?l?ndan itibaren CEVVAL ve ELAYZA markalar?yla k?z çocuk giyim alan?nda üretim yapan Cevval Tekstil Grubu, 2014 y?l?ndan itibaren CEVVAL M?N?MEN markas?n? da bünyesine katarak erkek çocuk giyiminde iddial? bir ç?k?? yakalam??, 2016 y?l?nda ise CEVVAL MINIGIRLS markas? ile ürün yelpazesini geni?letmi?tir. Çocuklar?m?z?n sa?l??? bizim için her ?eyden önemlidir. Bundan dolay? dokuma ve örme grubunda pamuk a??rl?kl? kuma?lardan güncel moda trendlerine uygun sa?l?kl? ve ??k k?yafetler üretmekteyiz. Ürünlerimiz do?rudan sat?? ya da toptan sat?c?lar?m?z vas?tas?yla AB, Do?u Avrupa, Orta Do?u, Rusya, Orta Asya, Kuzey Afrika ve Azerbaycan ba?ta olmak üzere dünyan?n hemen her co?rafyas?na ula?maktad?r. Ba?l?ca Ürün Gruplar?m?z: 1-5 ya? erkek çocuklar için montlu, yelekli, ceketli, ya?murluklu 3’lü tak?mlar 1-5 ya? erkek çocuklar için h?rkal?, kazakl?, süveterli 3’lü tak?mlar 1-5 ya? erkek çocuklar için gömlekli, penyeli, ti?örtlü, lakostlu 2’li tak?mlar 9-24 ay k?z çocuklar için miniboy jileler 1-12 ya? k?z çocuklar için jileler 2-12 ya? k?z çocuklar için bluzlu 2'li tak?mlar 1-4 ya? k?z çocuklar için bluzlu, ceketli 3'lü tak?mlar 5-12 ya? k?z çocuklar için okul gömlekleri

Firma Markaları:

Baby Rose
Az önce Beksiad'a katıldı. Profilini ilk inceleyen sen ol.