DİZAYN DOKUMA KUMAŞ

Firma Hakkında:

Dizayn Dokuma, 2007 y?l?nda bay ve bayan giyim için kullan?lan kuma?lar? üretmek amac? ile kurulmu?tur. Sürekli ara?t?rma içinde çal??an, i?imizi gerçekten severek yapan, bahane de?il çözüm üreten yap?m?zla, disiplinli ve programl? çal??mam?z bizlere ba?ar?y? getirmektedir.

Firma Markaları:

Baby Rose
Az önce Beksiad'a katıldı. Profilini ilk inceleyen sen ol.