COPPA KİDS

Firma Hakkında:

MODA G?YS?LER ÜRETEREK,YA?AM KAL?TES?N? ARTTIRAN,SÜRDÜRÜLEB?L?R KAL?TEL? ÜRÜNLERLE,ÇOCUKLARIN SA?LIKLI VE RAHAT G?Y?NMELER?N? SA?LAYAN VE DÜNYA GENEL?NDE TÜKET?C?LER?N ?LK TERC?H? OLMAYI HEDEFL?YORUZ. YAPTI?IMIZ ??LER? EVRENSEL DE?ERLERE BA?LI KALARAK VE ÇA?IN GET?RD??? TEKNOLOJ?Y? KULLANARAK KEND?N? DA?MA GEL??T?RMEK.MÜ?TER?LER?M?ZEHER ZAMAN DAHA KAL?TEL? VE RAHAT B?R ÜRÜN SUNMAYI HEDEFLEMEK. KAR?ILIKLI GÜVEN VE SAYGIYA DAYALI ?L??K?LER GEL??T?RMEK. ARA?TIRMA VE GEL??T?RME YATIRIMLARIMIZLA,TEKNOLOJ?K YEN?L??? KULLANARAK YEN? PAZARLARA SEKTÖRDE ÖNCÜLÜK ETMEK. DO?AYA SAYGI DUYMAK , GLOBAL ÇEVREY? KORUMAK VE GEL??T?RMEK ?Ç?N ÇALI?MAK. ?LER?DE BÜYÜMEYE TEMEL OLU?TURMAK ?Ç?N AD?L KAZANÇ SA?LAMAK

Firma Markaları:

Baby Rose
Az önce Beksiad'a katıldı. Profilini ilk inceleyen sen ol.